kleine zwarte bij

ZO-Brabant

Nieuws

Nieuws van Pollinis

Vertaald met google translate

Beste vriend, beste vriend,

Het nieuws viel gisteren, en ik zou het graag met u willen delen in een preview: alle amendementen die we in het Europees Parlement hebben ingediend, om de plaatselijke bij te beschermen en om bijenmoordpesticiden te verbieden, werden gestemd door EP'ers!

alle amendementen die wij in het Europees Parlement hebben ingediend, ter bescherming van de plaatselijke bijen en verbod op de bestrijding van pesticiden tegen bijen, zijn door de afgevaardigden goedgekeurd!

Gepost door Brujitafr op 2 maart 2018, 18:18 uur

Categorieën: #NEWS, #NATUUR - ECOLOGIE

Het is een uitzonderlijke overwinning, voor de zwarte bij en andere lokale Europese bijen, voor de imkers die voor hen zorgen, voor wetenschappers die al zo lang alarm slaan zonder te worden gehoord door politici, en voor alle burgers die zich keer op keer hebben ingezet voor de bescherming van deze kleine voedsters die essentieel zijn voor ons milieu en onze voedselketen.

Hier bij POLLINIS is het de opwinding: met de goedkeuring van deze amendementen is het maanden en maanden van hard werken die uiteindelijk worden beloond!

De afgelopen dagen waren van een ongewone intensiteit voor ons kleine team. Speciaal voor Fanny, Marion en Valentine, van het Abeilles Center, die een week hun telefoon niet hebben laten vallen, waarbij elk van de 751 EP-leden in de vergaderzaal werd opgeroepen om hen te overtuigen onze amendementen te steunen en te stemmen.

Met dank aan Hacène van POLLINIS die het kleine team achter hem heeft opgeleid, dankzij de leden van de Europese Federatie van Black Bee Conservatoria en alle wetenschappers en verenigingen die al jaren worstelen om lokale bijen te redden en die goed genoeg om de leden van het Europees Parlement lastig te vallen vóór de stemming - een magnifieke coalitie van 40 organisaties die betrokken zijn bij de bescherming van bestuivers, wetenschappers en imkers in heel Europa, die de afgevaardigden opriep en bij elkaar riepen voor hun argumenten!

Dank u speciaal aan u die zich aan de zijde van het team heeft geschaard, en aan de honderdduizenden POLLINIS-leden die het verschil hebben gemaakt met hun petities en hun voortdurende herinneringen aan politici.

Een enorm bedankje aan het team voor dit gigantische werk, dat het mogelijk maakte om een ​​voor een voldoende afgevaardigden aan onze kant te plaatsen om de stem te krijgen van deze heilzame amendementen voor de bijen en de natuur.

Een week geleden was de strijd nog lang niet afgelopen.

Onze amendementen waarin de bescherming van de plaatselijke bij wordt opgeroepen, zijn bekritiseerd door de leden van de Landbouwcommissie en er was weinig hoop dat ze opnieuw zouden worden geïntroduceerd vóór de eindstemming van de tekst ...

... maar het rekende niet op de vasthoudendheid van het kleine team van het Bee Center, dat erin slaagde, door hen lastig te vallen met e-mails en telefoontjes, 86 afgevaardigden ervan te overtuigen het amendement in extremis te laten vallen - slechts een kwart uur voor sluitingstijd!

Om de anderen te verzamelen, was het nodig om tegelijkertijd een gigantische mobilisatie van de burgers te bestrijden en te organiseren, zodat ze de druk voelen om te stijgen: en het werkte!

Vandaag is gestemd voor al onze amendementen waarin wordt opgeroepen tot de wettelijke bescherming van de plaatselijke bijen en het einde van de bijenmoordenaar-neonicotinoïden in Europa.

Met ons amendement StopNeonics hebben we dankzij u en de honderdduizenden petitionarissen die geadresseerd zijn aan de afgevaardigden, een ferme belofte van het Europees Parlement gekregen om officieel het totale verbod op ALLE neonicotinoïden in Europa te vragen!

Dit is een buitengewone stap voorwaarts in onze strijd om onze territoria van killer-aas pesticiden te ontdoen. En ik wil u nogmaals daarvoor bedanken, u en alle mensen die naast POLLINIS zijn gemobiliseerd om de leden ertoe te bewegen onze amendementen aan te nemen. En vooral de donorleden van POLLINIS, zonder wie al dit werk nooit gelukt zou zijn.

Het is omdat mensen die zich intens inzetten voor de bescherming van bijen ons financieel ondersteunen, dat ons kleine gekwalificeerde en ultragemotiveerde team efficiënt kan handelen en grote overwinningen kan behalen.

Zonder deze mensen zou POLLINIS niet bestaan. En er zou niemand in het Europees Parlement zijn geweest die om de bescherming van bijen vroeg, net als wij.


Dus laten we samen deze overwinning vieren, en nogmaals bedankt!

Met vriendelijke groet,

Nicolas Laarman
General Delegate of POLLINIS

POLLINIS (Frankrijk) is een vereniging onder de wet van 1901 die vecht voor de bescherming van wilde bijen en bestuivers door in het bijzonder campagne te voeren voor een pesticidevrij landbouwmodel in Europa. We garanderen onze vrijheid van meningsuiting en actie door volledig onafhankelijk te zijn van een bedrijf, vakbond, groep of politieke partij. 

 Resolutie

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0057+0+DOC+PDF+V0//NL