kleine zwarte bij

ZO-Brabant

 

spaarkast33.7x19.5nwcelgeometrie

 

4.9 mm celgrootte betekent dat op een vel kunstraat van 33.7 x 19.5 cm volgens deze tabel aan een zijde 3160 cellen zitten. Per raam dus 6320 cellen.

Bij de celgrootte 5.3 mm bedraagt dit 2700 x 2 = 5400 cellen. Bij 5.4 mm is dit 2602 x 2 = 5204 cellen.

920 cellen per raam extra dus bij 4.9 mm celgrootte versus 5.3 mm. Bij 5.4 mm verschilt dit 1116 cellen.

Aangezien we meestal 2 sluitramen gebruiken hebben we evenveel ramen als in een standaard spaarkastbak. Ook 10 dus. Maar wel 10 x 920 c.q. 10 x 1116 extra cellen. Het moge duidelijk zijn dat dit ook bijdraagt aan een compacter broednest.

Per raam moeten we wel 6% in mindering brengen. Het hoekje dat we van ieder vel afsnijden voor uitbouw van darrencellen. Zoveel darren hoort een kast in het seizoen te bevatten.

 

 Kunstraat spaarkast nieuwe celgeometrie