kleine zwarte bij

ZO-Brabant

Overgenomen uit:

Belangrijkste bomen, struiken en planten voor bijen

(Notitie van Alterra Wageningen)