Hygienisch gedrag of poetsgedrag kleine bijen 59:13min. (resistantbees.com)